Linie 596, (Gebouw La Baronne) 7325 DZ Apeldoorn
055 76 00 660
info@lmt-advocaten.nl

Ons team

Ons Team

Per 1 januari 2019 hebben mr. ter Linden, mr. Meijer en mr. Tuenter hun krachten gebundeld onder de naam Ter Linden Meijer Tuenter Advocaten en Mediation.
U kunt rekenen op een deskundige aanpak vanwege hun jarenlange ervaring. Door hun specialisme kunt u rekenen op een goede en persoonlijke aanpak van uw zaak.

Mr Samantha P. ter Linden

Samantha is advocaat in Apeldoorn sinds 1995. Zij is zich vrij snel gaan specialiseren in het personen- en familierecht.

Zij behandelt veel echtscheidingen en mediations. Het gaat dan over huwelijks-vermogensrecht, alimentatie, afstamming, en het geven van second opinions.

Daarnaast heeft zij zich gespecialiseerd in rechtshulp aan psychiatrische patiënten.

Na vele jaren op een middelgroot kantoor te hebben gewerkt is zij sinds 2012 werkzaam op haar eigen gespecialiseerd kantoor, voorheen Bosma ter Linden Advocaten. Zij wil graag korte lijnen hebben met cliënten en dit is een van de redenen voor haar om haar praktijk in klein verband uit te oefenen.

In het kader van haar specialisaties is zij lid van de specialisatievereniging VFAS
(Vereniging familie- en erfrechtadvocaten Nederland) en MfN registermediator, geregistreerd bij de Mediators Federatie Nederland.

Tevens is zij lid van de VPAN (Vereniging van Psychiatrisch Patiëntenrecht Advocaten Nederland) en bestuurslid van Stichting Bevordering Kinderopvang.

Contact

Mr. M. (Martha) Meijer

Martha is advocaat in Apeldoorn sinds 1987. Zij heeft zich gespecialiseerd in erfrecht en rechtshulp psychiatrische patiënten.

Ook heeft zij veel ervaring op het gebied van jeugdrecht en onderbewindstelling en curatele.

Het geven van persoonlijk advies en rechtshulp op maat vindt zij erg belangrijk. Dit is voor haar de reden om haar praktijk in klein verband uit te oefenen, na vele jaren op een groot kantoor te hebben gewerkt.

Zij is lid van de specialisatievereniging VPAN( (Vereniging van Psychiatrisch Patiëntenrecht Advocaten Nederland).

Daarnaast is zij sinds 2002 docent aan de Beroepsopleiding Advocatuur van de Nederlandse Orde van Advocaten.

In de nieuwe beroepsopleiding die is gestart in maart 2021 is zij advocaat/trainer in de leerpraktijk familierecht en erfrecht. Tevens is zij verbonden aan de beroepsopleiding als trainer voor de opleidingsdagen van Vaardigheden en/of Ethiek.

Sinds 1 januari 2019 ook lid van de Raad van Toezicht Branchevereniging Zorgcollectief Midden-IJssel/Oost Veluwe te Apeldoorn. 

Sinds 18 juni 2020 is zij lid van het College van Afgevaardigden van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Contact

Mr. G. (Gerben) Tuenter

Gerben is advocaat in Apeldoorn sinds 2000 Hij heeft zich gespecialiseerd in personen- en familierecht.

Gerben wil zijn cliënten snel persoonlijk advies kunnen geven en daarom heeft hij voor een klein teamverband gekozen na jaren op een een middelgroot kantoor te hebben gewerkt.

Contact