Linie 596, (Gebouw La Baronne) 7325 DZ Apeldoorn
055 76 00 660
info@lmt-advocaten.nl

Beroepsaansprakelijkheid

Beroepsaansprakelijkheid

Wij hebben een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Mr. Ter Linden en mr. Meijer hebben deze afgesloten bij AON Verzekeringen, mr. Tuenter heeft deze afgesloten bij Interpolis. Iedere aansprakelijkheid van de advocaten is beperkt tot het bedrag waarop de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering. Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is de aanspraak van alle drie advocaten beperkt tot het in rekening gebrachte honorarium, welke gemaximeerd wordt op een bedrag van € 15.000,00, zoals ook vermeld in artikel 8 van de algemene voorwaarden.