Linie 596, (Gebouw La Baronne) 7325 DZ Apeldoorn
055 76 00 660
info@lmt-advocaten.nl

MACHTIGING VERLEEND OM ALSNOG BENEFICIAIR TE AANVAARDEN

MACHTIGING VERLEEND OM ALSNOG BENEFICIAIR TE AANVAARDEN

De Rechtbank Overijssel heeft op 22 november 2018 een uitspraak gedaan waarbij is bepaald dat een erfenis die eerst zuiver was aanvaard alsnog beneficiair mocht worden aanvaard.( ECLI:NL:RBOVE:2018:4935)

MACHTIGING VERLEEND OM ALSNOG BENEFICIAIR TE AANVAARDEN

Twee zusters aanvaarden als erfgenamen de nalatenschap van hun broer zuiver. Bij oplevering van de door hen ontruimde huurwoning van de broer, verplicht de woningbouwvereniging hen om de door broer aangebouwde volière en schuur te verwijderen. Dit kost ongeveer 6000 euro. De nalatenschap bevat bijna niets.

De zusters verzoeken de kantonrechter tijdig en met succes machtiging om de nalatenschap alsnog beneficiair te aanvaarden.

Volgens de kantonrechter gaat het om een nieuw opgekomen schuld van de nalatenschap, die de erfgenamen niet kenden of behoorden te kennen. De aanbouw vond reeds vele jaren geleden plaats en broer had zijn zusters verteld dat dit met toestemming van de woningbouwvereniging was gebeurd .