Linie 596, (Gebouw La Baronne) 7325 DZ Apeldoorn
055 76 00 660
info@lmt-advocaten.nl

Auteur: lmtadmin

In een impasse te zitten

Anoniem Als executeurs van een nalatenschap dachten wij in een impasse te zitten. Een gerechtelijke procedure leek onvermijdelijk.  Dankzij mevrouw Meijer bleek een buitengerechtelijke oplossing toch haalbaar. Het betrof een kwestie rond een testamentaire last waarvan de waarde in financieel opzicht de waarde van het betreffende erfdeel te boven zou kunnen gaan.  Mevrouw Meijer deed…
Read more

Een lastige zaak

Anoniem Nadat er contact was geweest met de rechtsbijstandsverzekering heb ik het probleem tussen mijn stiefdochter en mij met betrekking tot de erfenis van mijn man voorgelegd aan mevrouw Meijer. Zij gaf aan dat het een lastige zaak was maar niet geheel hopeloos zoals door de medewerker van de rechtsbijstandsverzekering was aangegeven. Mevrouw Meijer was…
Read more

Schriftelijk contact en telefonisch overleg

anoniem Vanaf het eerste contact en het op kantoor bespreken van het geschil tot in de rechtbank tijdens de zitting heeft Martha ons op een professionele en daadkrachtige manier bijgestaan. In haar contact was zij op een persoonlijke manier betrokken, maar inhoudelijk was ze zakelijk en doelgericht.  Zowel tijdens het schriftelijk contact met de wederpartij…
Read more

Gecompliceerde erfenis/landproblemen

Ik dank u hartelijk voor de manier waarop u mijn belangen zakelijk behartigd heeft. Deze heeft tot de oplossing geleid van de gecompliceerde erfenis/landproblemen bij onze familie.  Met vriendelijke groeten, Frans HettemaWijchen

Een vrij emotioneel belastende periode

Beste mevrouw Meijer, Wij willen u hierbij heel hartelijk danken voor al uw werk en goede zorgen van de afgelopen jaren. Toen we vierenhalf jaar geleden uw kantoor binnenstapten hadden we geen idee waar we aan zouden beginnen. We hadden op de site gezien dat u gespecialiseerd bent in erfrecht en we hadden vanaf het eerste…
Read more

Ontslag bewindvoerder wegens gebrekkige communicatie vanuit de bewindvoerder.

Rechthebbende staat sinds 2012 onder bewind en hij erkent dat bewind nodig is. Hij ervaart al langere periode problemen in de communicatie met bewindvoerder. Het Hof stelt dat voldoende is gebleken dat de communicatie vanuit de bewindvoerder onvoldoende is afgestemd op wat de rechthebbende nodig heeft. Rechthebbende heeft afgelopen jaren meerdere keren aan de bewindvoerder…
Read more

Waarde van de door erfgenamen weggegeven inboedel bij vaststelling legitieme portie.

Vader en moeder zijn overleden met achterlating van drie kinderen. Moeder heeft één kind onterfd en de twee kinderen hiervan bij plaatsvervulling tot erfgenaam benoemd naast de twee andere kinderen. Er is geen executeur. Het onterfde kind beroept zich op haar legitieme portie en vordert vaststelling daarvan. In dit kader is in geschil onder andere…
Read more

Uitleg testament. Ontwikkelingen na opmaken testament kunnen een rol spelen.

In deze casus overlijdt erflater in 2014, ongehuwd en met achterlating van drie kinderen. Hij heeft in het testament aan één kind de woning gelegateerd tegen inbreng van de WOZ waarde. Hij heeft dit kind en een ander kind ieder voor een kwart tot erfgenaam benoemd en het derde kind voor de helft. Dit heeft…
Read more

Geen recht om urnen van ouders te verplaatsen van een gewoon graf naar familiegraf.

In deze vordert dochter van erflaters van haar broer, zoon van erflaters, de urnen van haar ouders te mogen verplaatsen van een gewoon graf naar een familiegraf, dit omdat dit hun vermoedelijke wens zou zijn om in het familiegraf te worden bijgezet, aldus dochter.De broer van dochter heeft zijn toestemming geweigerd onder andere omdat de…
Read more

Spijt optanten na zuivere aanvaarding.

De partner van erflaatster heeft tijdens de samenleving ongeveer 15 jaar alle kosten van levensonderhoud op zich genomen en heeft dit als schuld in de nalatenschap opgevoerd. De kosten waren minimaal € 5.000,00 per jaar. Deze schuld was niet eerder bekend bij de erfgenamen en de erfgenamen stelden dat zij ook niet bekend behoorden te zijn…
Read more