Linie 596, (Gebouw La Baronne) 7325 DZ Apeldoorn
055 76 00 660
info@lmt-advocaten.nl

Auteur: lmtadmin

Ik ben erg blij dat mevrouw Meijer mij heeft bijgestaan

“Ik ben erg blij dat mevrouw Meijer mij heeft bijgestaan in een langslepende erfenis kwestie.In haar contact was zij op een persoonlijke manier betrokken maar inhoudelijk was zij zakelijk en doelgericht. Zij was goed bereikbaar, reageerde snel en stond open voor mijn inbreng.In de samenwerking en communicatie met mevrouw Meijer voelde ik mij gehoord en…
Read more

104-jarige was feitelijk bekwaam

Onder curatele gestelde 104-jarige was feitelijk bekwaam en tot testeren bevoegd.In 2012 heeft erflaatster haar neef tot enige erfgenaam benoemd. Nadat zij in 2013 mede vanwege haar lichamelijke en geestelijke toestand onder curatele is gesteld, heeft erflaatster in 2015 een nieuw testament gemaakt. In dit complexe testament wordt aan de neef een legaat toegekend en…
Read more

Microsoft moet erfgenamen en executeur toegang verlenen

Digitale account van erflater. Microsoft moet erfgenamen en executeur toegang verlenen tot digitale gegevens tot overlijden.Erflater laat in 2007 zijn drie kinderen als enige erfgenamen achter. De erfgenamen en de executeur vorderen van Microsoft toegang tot de erflaters Hotmail account, althans afgifte van (een kopie van) de volledige inhoud daarvan. Zij hebben de gegevens nodig…
Read more

Ongelijke behandeling van kinderen

Ongelijke behandeling van kinderen bij het doen van giften is aanwijzing dat deze niet gebruikelijk zijn. In bovengenoemde uitspraak heeft het gerechtshof tevens overwogen dat de betreffende giften niet zijn gedaan ter gelegenheid van een verjaardag, huwelijk, Sinterklaas of Kerst en bovendien slechts aan twee van de vier kinderen en aan één kleinkind zijn gedaan.…
Read more

Schenkingen en schenkbelasting

Schenkingen conform het jaarlijks vrijgestelde bedrag voor de schenkbelasting zijn niet persé als niet bovenmatig te beschouwen c.q. niet gebruikelijk.Erflater laat vier kinderen achter. Twee van hen zijn onterfd en de andere twee zijn tot enig erfgenaam benoemd. In geschil is of een aantal van de tijdens leven door erflater aan de twee van hem…
Read more

In een impasse te zitten

Anoniem Als executeurs van een nalatenschap dachten wij in een impasse te zitten. Een gerechtelijke procedure leek onvermijdelijk.  Dankzij mevrouw Meijer bleek een buitengerechtelijke oplossing toch haalbaar. Het betrof een kwestie rond een testamentaire last waarvan de waarde in financieel opzicht de waarde van het betreffende erfdeel te boven zou kunnen gaan.  Mevrouw Meijer deed…
Read more

Een lastige zaak

Anoniem Nadat er contact was geweest met de rechtsbijstandsverzekering heb ik het probleem tussen mijn stiefdochter en mij met betrekking tot de erfenis van mijn man voorgelegd aan mevrouw Meijer. Zij gaf aan dat het een lastige zaak was maar niet geheel hopeloos zoals door de medewerker van de rechtsbijstandsverzekering was aangegeven. Mevrouw Meijer was…
Read more

Schriftelijk contact en telefonisch overleg

anoniem Vanaf het eerste contact en het op kantoor bespreken van het geschil tot in de rechtbank tijdens de zitting heeft Martha ons op een professionele en daadkrachtige manier bijgestaan. In haar contact was zij op een persoonlijke manier betrokken, maar inhoudelijk was ze zakelijk en doelgericht.  Zowel tijdens het schriftelijk contact met de wederpartij…
Read more

Gecompliceerde erfenis/landproblemen

Ik dank u hartelijk voor de manier waarop u mijn belangen zakelijk behartigd heeft. Deze heeft tot de oplossing geleid van de gecompliceerde erfenis/landproblemen bij onze familie.  Met vriendelijke groeten, Frans HettemaWijchen

Een vrij emotioneel belastende periode

Beste mevrouw Meijer, Wij willen u hierbij heel hartelijk danken voor al uw werk en goede zorgen van de afgelopen jaren. Toen we vierenhalf jaar geleden uw kantoor binnenstapten hadden we geen idee waar we aan zouden beginnen. We hadden op de site gezien dat u gespecialiseerd bent in erfrecht en we hadden vanaf het eerste…
Read more