Linie 596, (Gebouw La Baronne) 7325 DZ Apeldoorn
055 76 00 660
info@lmt-advocaten.nl

Ontslag bewindvoerder wegens gebrekkige communicatie vanuit de bewindvoerder.

Ontslag bewindvoerder wegens gebrekkige communicatie vanuit de bewindvoerder.


Rechthebbende staat sinds 2012 onder bewind en hij erkent dat bewind nodig is. Hij ervaart al langere periode problemen in de communicatie met bewindvoerder. Het Hof stelt dat voldoende is gebleken dat de communicatie vanuit de bewindvoerder onvoldoende is afgestemd op wat de rechthebbende nodig heeft. Rechthebbende heeft afgelopen jaren meerdere keren aan de bewindvoerder kenbaar gemaakt dat hij behoefte heeft aan meer duidelijkheid en overleg over zijn financiën. Ook heeft er geen gesprek tussen de bewindvoerder en de rechthebbende plaatsgevonden na de procedure in eerste aanleg ondanks dat de rechthebbende in eerste aanleg kenbaar heeft gemaakt dat hij geen vertrouwen meer heeft in de bewindvoerder.


Tevens is er gebleken dat ook tussen de bewindvoerder en de mentoren van rechthebbende het ontbreekt aan vertrouwen en onderling contact terwijl de mentor ook op financieel vlak veel voor de rechthebbende regelt.
Het Hof komt tot de conclusie dat onder deze omstandigheden sprake is van een gewichtige reden tot ontslag.


Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 26 augustus 2021 (ECLI:NL:GHSHE:2021:2631).