Linie 596, (Gebouw La Baronne) 7325 DZ Apeldoorn
055 76 00 660
info@lmt-advocaten.nl

Ontslag bewindvoerder zware eisen

Ontslag bewindvoerder zware eisen

Ontslag van een bewindvoerder anders dan op verzoek van de bewindvoerder zelf is mogelijk als de bewindvoerder niet meer aan de wettelijke vereisten voldoet en er gewichtige redenen zijn om ontslag te verlenen. Hierbij moet gedacht worden aan het geven van te weinig informatie, slechte of geen rekening en verantwoording, onzorgvuldig handelen. 
Degene die ontslag verzoekt moet bewijs hiertoe leveren. Recente rechtspraak laat zien dat niet voldoende is dat er slecht gecommuniceerd wordt.  Ook een slechte persoonlijke verhouding tussen bewindvoerder en de onder bewind gestelde is niet voldoende voor ontslag.

Conclusie: Er worden zware eisen geteld aan ontslag bewindvoerder.