Linie 596, (Gebouw La Baronne) 7325 DZ Apeldoorn
055 76 00 660
info@lmt-advocaten.nl

Uitleg testament. Ontwikkelingen na opmaken testament kunnen een rol spelen.

Uitleg testament. Ontwikkelingen na opmaken testament kunnen een rol spelen.


In deze casus overlijdt erflater in 2014, ongehuwd en met achterlating van drie kinderen. Hij heeft in het testament aan één kind de woning gelegateerd tegen inbreng van de WOZ waarde. Hij heeft dit kind en een ander kind ieder voor een kwart tot erfgenaam benoemd en het derde kind voor de helft. Dit heeft hij gedaan omdat het ene kind bevoordeeld is bij een bedrijfsovername van erflater en de ander een legaat heeft gekregen en wordt bevoordeeld door het verschil tussen de WOZ waarde en de waarde in het economisch verkeer van de woning. Bij het opstellen van het testament bedroeg de WOZ waarde € 350.000,00 en de waarde in het economisch verkeer € 500.000,00. Bij het overlijden was de WOZ waarde € 525.000,00 en de waarde in het economisch verkeer in ieder geval niet veel hoger. Dit betekent dat het kind met legaat dus geen bevoordeling heeft, hetgeen wel de bedoeling van erflater was.


De rechtbank heeft bepaald dat de nalatenschap dus niet verdeeld moet worden conform het testament maar heeft een geheel eigen verdeling toegepast in afwijking van het testament.
De rechtbank Den Haag, 10 mei 2021 (ECLI:NL:RBDHA:20214915).