Linie 596, (Gebouw La Baronne) 7325 DZ Apeldoorn
055 76 00 660
info@lmt-advocaten.nl

Veroordeling tot schade wegens slecht curatorschap.

Veroordeling tot schade wegens slecht curatorschap.

In deze zaak had de curator geen aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren afgesloten voor de onder curatele gestelde. Het hof heeft vastgesteld dat de curator het bewind over het vermogen van de curandus niet als goed curator heeft gevoerd omdat hij heeft nagelaten een AVP verzekering af te sluiten voor de onder curatele gestelde. Deze behoort tot één van de noodzakelijke verzekeringen die in het kader van een goed beheer van het vermogen moet worden afgesloten.

De schade die de onder curatele gestelde heeft geleden is de schade die hij heeft moeten maken voor advocaatkosten. De schade bestaat niet uit de kosten voor een AVP verzekering die niet gesloten was, nu deze kosten niet zijn gemaakt.
(ECLI:NLGHARL:2023:5041)