Linie 596, (Gebouw La Baronne) 7325 DZ Apeldoorn
055 76 00 660
info@lmt-advocaten.nl

Hoever terug kan een legitimaris bankafschriften opvragen aan erflater ex artikel 4:78 van het Burgerlijk Wetboek?

Hoever terug kan een legitimaris bankafschriften opvragen aan erflater ex artikel 4:78 van het Burgerlijk Wetboek?


Erflater is overleden op 14 maart 2020. Erflater woonde met zijn echtgenote in een woning die in 2008 is verkocht waarvan de opbrengst € 217.256,00 bedroeg. Er zijn twee kinderen, een zoon en een dochter, geboren uit die relatie. Dochter, zijnde eiseres in deze procedure, had erflater, haar vader gezien met zijn echtgenote op een bijeenkomst van de Rabobank die bestemd was voor cliënten met een vermogen vanaf € 250.000,00.


Het vermogen is in 2009 afgenomen met een bedrag van € 105,000,00 en in 2011 nog een keer navenant gedaald. Dit is vastgesteld aan de hand van de aangifte inkomstenbelasting van 2008 en 2009. Echtgenote heeft geen goede verklaring kunnen geven voor de daling van het inkomen. Zij zegt dat er een dure levensstijl was maar kan dit niet hardmaken.


De rechtbank meent dat het kind recht heeft op dagafschriften van alle bank-, spaar- en beleggingsrekeningen om zo de financiële administratie van erflater te kunnen controleren waaronder het vermogensverloop in de bankafschriften over de periode van vóór het overlijden van erflater. Op deze wijze kan het kind als legitimaris objectief de legitieme portie vaststellen. Beperking tot terugvragen voor de termijn van vijf jaren is in deze zaak niet aan de orde. De partner moet alle bankafschriften vanaf 2008 indienen omdat alsdan goed gecontroleerd kan worden of erflater schenkingen aan zijn zoon heeft gedaan die bij de berekening van de legitieme portie van de dochter dienen te worden meegenomen. In deze zaak is ook beslist dat de dochter belang heeft bij de bankafschriften van de door haar opgesomde bankrekeningen die ten tijde van het overlijden van erflater reeds waren opgeheven maar in 2008 nog bestonden omdat daaruit immers ook kan blijken van schenkingen. 
(ECLI:NL:RBNNE:2023.2477)