Linie 596, (Gebouw La Baronne) 7325 DZ Apeldoorn
055 76 00 660
info@lmt-advocaten.nl

In een impasse te zitten

In een impasse te zitten

Anoniem


Als executeurs van een nalatenschap dachten wij in een impasse te zitten. Een gerechtelijke procedure leek onvermijdelijk. 

Dankzij mevrouw Meijer bleek een buitengerechtelijke oplossing toch haalbaar. Het betrof een kwestie rond een testamentaire last waarvan de waarde in financieel opzicht de waarde van het betreffende erfdeel te boven zou kunnen gaan. 

Mevrouw Meijer deed grondig onderzoek naar de mogelijkheden gezien de omstandigheden en de van toepassing zijnde regelgeving. Daarbij zette ze ook haar contacten in. Dit leidde er uiteindelijk toe dat een buitengerechtelijke oplossing toch haalbaar bleek te zijn. 

Wat opviel was haar betrokkenheid en haar visie. Ook vonden wij het prettig dat zij goed bereikbaar was en steeds vlot reageerde.