Linie 596, (Gebouw La Baronne) 7325 DZ Apeldoorn
055 76 00 660
info@lmt-advocaten.nl

Ongelijke behandeling van kinderen

Ongelijke behandeling van kinderen

Ongelijke behandeling van kinderen bij het doen van giften is aanwijzing dat deze niet gebruikelijk zijn.


In bovengenoemde uitspraak heeft het gerechtshof tevens overwogen dat de betreffende giften niet zijn gedaan ter gelegenheid van een verjaardag, huwelijk, Sinterklaas of Kerst en bovendien slechts aan twee van de vier kinderen en aan één kleinkind zijn gedaan. Tevens ontbreekt een concrete reden voor het schenken. Dit brengt met zich mee dat moet worden aangenomen dat niet vrijgevigheid doel was van de schenking maar het besparen van erfbelasting en niet per saldo het benadelen van de twee onterfde kinderen.

Het stond de overledene vrij om de giften met dat oogmerk te doen maar de beschermingsgedachte van de legitieme portie brengt met zich dat de giften niet gebruikelijk en bovenmatig zijn.


Gerechtshof Amsterdam, 21 december 2021 (ECLI:GHAMS:2021:4185).