Linie 596, (Gebouw La Baronne) 7325 DZ Apeldoorn
055 76 00 660
info@lmt-advocaten.nl

Microsoft moet erfgenamen en executeur toegang verlenen

Microsoft moet erfgenamen en executeur toegang verlenen

Digitale account van erflater. Microsoft moet erfgenamen en executeur toegang verlenen tot digitale gegevens tot overlijden.
Erflater laat in 2007 zijn drie kinderen als enige erfgenamen achter. De erfgenamen en de executeur vorderen van Microsoft toegang tot de erflaters Hotmail account, althans afgifte van (een kopie van) de volledige inhoud daarvan. Zij hebben de gegevens nodig om de rechten en plichten met betrekking tot erflaters bedrijf en in privé te kennen voor de vereffening van de nalatenschap. Erflater en Microsoft zijn voor het geval van overlijden niet meer overeengekomen dan dat bij het inactief blijven van het gebruik van het account, dit na twee jaar wordt gesloten.


De rechter heeft beslist dat de erfgenamen recht hebben op toegang tot het e-mailaccount op grond van de overeenkomst tussen erflater en Microsoft en derhalve ook tot de informatie die aldus kan worden aangetroffen (art. 6:249 BW). Het ter beschikking stellen van het e-mailaccount is immers de kenmerkende prestatie waartoe de e-mailprovider zich heeft verplicht. De erfgenamen beschikken echter niet over de inloggegevens. Of Microsoft verplicht is deze alsnog te verstrekken aan de erfgenamen hangt af van alle omstandigheden van het gevolg: het belang van de erfgenamen enerzijds bij afgifte en het belang van Microsoft anderzijds bij het weigeren daarvan.


In casu stelt de rechter vast dat het belang van de erfgenamen en executeur voldoende aannemelijk is gemaakt en dat dit belang zwaarder weegt dan het belang van Microsoft. De afgifte van de inhoud van het account wordt beperkt tot de datum van overlijden ter bescherming van de persoonsgegevens na het overlijden.


Rechtbank Midden-Nederland, locatie Almere, 15 december 2021 (ECLI:RDMNE:2021:6151).