Linie 596, (Gebouw La Baronne) 7325 DZ Apeldoorn
055 76 00 660
info@lmt-advocaten.nl

Pinopnames en berekening legitimaire massa en legitieme portie.

Pinopnames en berekening legitimaire massa en legitieme portie.

Tussen partijen is de omvang van de legitimaire massa in geschil. Er is onder meer discussie over pinopnames van in totaal € 24.000,00 en € 500,00 per maand. Eiser stelde dat erflaatster in een verzorgingstehuis leefde en er in haar dagelijks levensonderhoud werd voorzien. Een bedrag van €24.000,00 voor pinopnames is dan heel hoog, aldus eiser. Degene die de financiën deed van erflaatster en die pinopnames had gedaan, te weten gedaagde, stelde dat deze waren gedaan met medeweten en instemming van erflaatster. Erflaatster vond het niet prettig om te pinnen in winkels en wilde daarom graag een bedrag aan contant geld tot haar beschikking hebben, aldus gedaagd in deze procedure. Er werd geld voor o.a. kleding, kapper en pedicure voldaan. Ook uitjes en cadeautjes aan derden werden voldaan.

De rechtbank heeft beslist dat eiser moest bewijzen dat de pinopnames uitgaven betroffen die buiten het normale uitgavenpatroon van erflaatster vielen. Indien dit lukte dan diende gedaagde uitleg te geven over de bestemming van deze pinopnames. Als dat niet deugdelijk was, zouden de bedragen van de pinopnames bij de legitimaire massa worden geteld.

(Rechtbank Noord-Holland, ECLI:NL: RBNHO:2020:5543)