Linie 596, (Gebouw La Baronne) 7325 DZ Apeldoorn
055 76 00 660
info@lmt-advocaten.nl

104-jarige was feitelijk bekwaam

104-jarige was feitelijk bekwaam

Onder curatele gestelde 104-jarige was feitelijk bekwaam en tot testeren bevoegd.
In 2012 heeft erflaatster haar neef tot enige erfgenaam benoemd. Nadat zij in 2013 mede vanwege haar lichamelijke en geestelijke toestand onder curatele is gesteld, heeft erflaatster in 2015 een nieuw testament gemaakt. In dit complexe testament wordt aan de neef een legaat toegekend en een stichting opgericht die plaatsvinden van de muziekuitvoeringen en ouderzorg tot doel heeft. Ook is er een executeur benoemd. 


Erflaatster overlijdt in 2017 op 105-jarige leeftijd. De neef en executeur verschillen van mening of erflaatster op het tijdstip van testeren feitelijk wilsbekwaam was.


In 2015 zijn een aantal acties ondernomen teneinde feitelijke wilsbekwaamheid van erflaatster vast te stellen. De kantonrechter heeft destijds na overleg van een verklaring van de huisarts en een onafhankelijke arts aan de hand van de concepttekst van het testament toestemming verleend als bedoeld in art. 4:55 lid 2 BW. De passerend notaris heeft dit stappenplan “beoordeling wilsbekwaamheid” gevolgd. Dit leidt er toe dat de 104-jarige onder curatele gestelde wordt geacht een testament op te kunnen stellen.


Hoge Raad, 25 februari 2022 (ECLI:NL:HR:2022:307).