Linie 596, (Gebouw La Baronne) 7325 DZ Apeldoorn
055 76 00 660
info@lmt-advocaten.nl

Blog

Afwijzing verzoek tot onderbewindstelling wegens geestelijke of lichamelijke toestand in hoger beroep.

Mr. Martha Meijer heeft een procedure gevoerd bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, waarbij in hoger beroep het verzoek tot onderbewindstelling alsnog is afgewezen. In deze zaak heeft de Kantonrechter in eerste instantie het vermogen van haar cliente onder bewind gesteld. Cliënte was zonder belangenbehartiger naar deze zitting gegaan. Cliente was het oneens met de bewindvoering en is…
Read more

Opvragen testament nu ook mogelijk bij leven

In het Centraal Testamentenregister (CTR) van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) kan nu ook worden gezocht of iemand die nog leeft een testament heeft gemaakt. Voorheen was dit alleen mogelijk als iemand was overleden. Consumenten kunnen dit door de notaris laten doen of zich rechtstreeks bij het CTR melden. Het komt steeds vaker voor dat…
Read more

Ontslag bewindvoerder zware eisen

Ontslag van een bewindvoerder anders dan op verzoek van de bewindvoerder zelf is mogelijk als de bewindvoerder niet meer aan de wettelijke vereisten voldoet en er gewichtige redenen zijn om ontslag te verlenen. Hierbij moet gedacht worden aan het geven van te weinig informatie, slechte of geen rekening en verantwoording, onzorgvuldig handelen. Degene die ontslag verzoekt moet…
Read more

Dag van de Scheiding

Op vrijdag 13 september 2019 tijdens de Dag van de Scheiding geven de leden van de Nederlandse vereniging Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) gratis informatie over een echtscheiding. Tijdens de Dag van de Scheiding openen de vFAS-kantoren hun deuren om informatie te geven over een echtscheiding. Belangstellenden kunnen dan informatie krijgen over onder andere…
Read more

Testament uit 1991 van geestelijk gehandicapte wegens wilsonbekwaamheid nietig verklaard.

Erflater heeft in 1991 in een testament een stichting tot enig erfgenaam benoemd, onder de last de erfenis aan te wenden ten behoeve van een bij naam genoemde zorginstelling. De stichting heeft tot doel de ondersteuning van deze zorginstelling. Erflater was zwakbegaafd en verbleef tijdens het maken van het testament in deze zorginstelling. Volgens een zuster…
Read more

Bewindbepalingen schieten kantonrechter in verkeerde keelgat.

Grootouders willen hun minderjarige kleinkinderen ruim 2000 euro schenken, onder bewind. Blijkens een conceptakte duurt het bewind voort totdat het jongste kleinkind 35 jaar wordt.Als een begiftigde bepaalde leefregels overtreedt, duurt het bewind levenslang. De grootouders verlangen onder meer dat de kleinkinderen niet verslaafd raken aan drugs, grote tatoeages achterwege laten en hun BMI binnen…
Read more

MACHTIGING VERLEEND OM ALSNOG BENEFICIAIR TE AANVAARDEN

De Rechtbank Overijssel heeft op 22 november 2018 een uitspraak gedaan waarbij is bepaald dat een erfenis die eerst zuiver was aanvaard alsnog beneficiair mocht worden aanvaard.( ECLI:NL:RBOVE:2018:4935) MACHTIGING VERLEEND OM ALSNOG BENEFICIAIR TE AANVAARDEN Twee zusters aanvaarden als erfgenamen de nalatenschap van hun broer zuiver. Bij oplevering van de door hen ontruimde huurwoning van…
Read more

Een nieuwe naam en een nieuw logo.

Per 1 januari 2019 hebben mr. ter Linden, mr. Meijer en mr. Tuenter hun krachten gebundeld onder de naam ter Linden Meijer Tuenter Advocaten en Mediation. Ook onder deze nieuwe naam kunt u rekenen op hun vertrouwde aanpak en hun betrokkenheid bij het vertegenwoordigen van uw belangen. Door hun specialismen kunt u rekenen op een…
Read more

Toestemming om te schenken ondanks ontbreken schenkingstraditie

Mr. Martha Meijer heeft een procedure over het onderwerp “Toestemming om te schenken ondanks ontbreken schenkingstraditie” gevoerd bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. In deze zaak is sprake van een niet wilsbekwame moeder die nog niet zo lang in een verpleeghuis verblijft. Ze is nog maar kort weduwe. Tot de datum opname in het verpleeghuis woonde zij…
Read more

Kinderen & Scheiding

Kantoor Bosma Ter Linden heeft samen met de Apeldoornse VFAS- advocaten – scheidingsmediators op 16 april 2018 actief deelgenomen aan een symposium over Kinderen en Scheiding georganiseerd door de gemeente Apeldoorn, afdeling Jeugd. Met ketenpartners zoals Centrum voor jeugd en gezin, Pactum jeugd-en opvoedhulp, maatschappelijk werk Stimenz, Veilig Thuis, Bureau Lindenhout, KIES-coaches, BOR Humanitas en…
Read more