Linie 596, (Gebouw La Baronne) 7325 DZ Apeldoorn
055 76 00 660
info@lmt-advocaten.nl

Blog

Ongelijke behandeling van kinderen

Ongelijke behandeling van kinderen bij het doen van giften is aanwijzing dat deze niet gebruikelijk zijn. In bovengenoemde uitspraak heeft het gerechtshof tevens overwogen dat de betreffende giften niet zijn gedaan ter gelegenheid van een verjaardag, huwelijk, Sinterklaas of Kerst en bovendien slechts aan twee van de vier kinderen en aan één kleinkind zijn gedaan.…
Read more

Schenkingen en schenkbelasting

Schenkingen conform het jaarlijks vrijgestelde bedrag voor de schenkbelasting zijn niet persé als niet bovenmatig te beschouwen c.q. niet gebruikelijk.Erflater laat vier kinderen achter. Twee van hen zijn onterfd en de andere twee zijn tot enig erfgenaam benoemd. In geschil is of een aantal van de tijdens leven door erflater aan de twee van hem…
Read more

In een impasse te zitten

Anoniem Als executeurs van een nalatenschap dachten wij in een impasse te zitten. Een gerechtelijke procedure leek onvermijdelijk.  Dankzij mevrouw Meijer bleek een buitengerechtelijke oplossing toch haalbaar. Het betrof een kwestie rond een testamentaire last waarvan de waarde in financieel opzicht de waarde van het betreffende erfdeel te boven zou kunnen gaan.  Mevrouw Meijer deed…
Read more

Een lastige zaak

Anoniem Nadat er contact was geweest met de rechtsbijstandsverzekering heb ik het probleem tussen mijn stiefdochter en mij met betrekking tot de erfenis van mijn man voorgelegd aan mevrouw Meijer. Zij gaf aan dat het een lastige zaak was maar niet geheel hopeloos zoals door de medewerker van de rechtsbijstandsverzekering was aangegeven. Mevrouw Meijer was…
Read more

Schriftelijk contact en telefonisch overleg

anoniem Vanaf het eerste contact en het op kantoor bespreken van het geschil tot in de rechtbank tijdens de zitting heeft Martha ons op een professionele en daadkrachtige manier bijgestaan. In haar contact was zij op een persoonlijke manier betrokken, maar inhoudelijk was ze zakelijk en doelgericht.  Zowel tijdens het schriftelijk contact met de wederpartij…
Read more

Gecompliceerde erfenis/landproblemen

Ik dank u hartelijk voor de manier waarop u mijn belangen zakelijk behartigd heeft. Deze heeft tot de oplossing geleid van de gecompliceerde erfenis/landproblemen bij onze familie.  Met vriendelijke groeten, Frans HettemaWijchen

Een vrij emotioneel belastende periode

Beste mevrouw Meijer, Wij willen u hierbij heel hartelijk danken voor al uw werk en goede zorgen van de afgelopen jaren. Toen we vierenhalf jaar geleden uw kantoor binnenstapten hadden we geen idee waar we aan zouden beginnen. We hadden op de site gezien dat u gespecialiseerd bent in erfrecht en we hadden vanaf het eerste…
Read more

Ontslag bewindvoerder wegens gebrekkige communicatie vanuit de bewindvoerder.

Rechthebbende staat sinds 2012 onder bewind en hij erkent dat bewind nodig is. Hij ervaart al langere periode problemen in de communicatie met bewindvoerder. Het Hof stelt dat voldoende is gebleken dat de communicatie vanuit de bewindvoerder onvoldoende is afgestemd op wat de rechthebbende nodig heeft. Rechthebbende heeft afgelopen jaren meerdere keren aan de bewindvoerder…
Read more

Waarde van de door erfgenamen weggegeven inboedel bij vaststelling legitieme portie.

Vader en moeder zijn overleden met achterlating van drie kinderen. Moeder heeft één kind onterfd en de twee kinderen hiervan bij plaatsvervulling tot erfgenaam benoemd naast de twee andere kinderen. Er is geen executeur. Het onterfde kind beroept zich op haar legitieme portie en vordert vaststelling daarvan. In dit kader is in geschil onder andere…
Read more

Uitleg testament. Ontwikkelingen na opmaken testament kunnen een rol spelen.

In deze casus overlijdt erflater in 2014, ongehuwd en met achterlating van drie kinderen. Hij heeft in het testament aan één kind de woning gelegateerd tegen inbreng van de WOZ waarde. Hij heeft dit kind en een ander kind ieder voor een kwart tot erfgenaam benoemd en het derde kind voor de helft. Dit heeft…
Read more